Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


LOT DESSAU 4 - HODOWCO JUŻ LECĄ !!!!!

Gołębie zostały wypuszczone o godz. 5:15


HODOWCO, PAMIĘTAJ O LOTACH i TYPOWANIU GOŁĘBI !!!!

Lot Sulingen odwołany!

wtorek, 30 czerwca 2015

Ze względu na zapowiadaną falę upałów, Zarząd Okręgu Katowice podjął decyzje o odwołaniu planowanego na 4 lipca lotu Okręgowego z miejscowości Sulingen, z możliwością przeniesienia tego lotu na sobotę 11 lipca (dalsze decyzje zostaną podjęte w najbliższych dniach po analizie prognoz pogodowych oraz konsultacjach z jednostkami terenowymi).

Tym samym o organizacji lub nie lotów w najbliższy weekend decydują samodzielnie jednostki terenowe.

Zarząd Okręgu Katowice

                          HARMONOGRAM  ODJAZDU  KABINY

3  lipiec  2015r. – PIĄTEK – koszowanie

 LOT  12 – DESSAU 4  – sobota tj. 4 lipiec 2015r.

SEKCJA  NR 3  SŁUPNA GODZINA  16.00
SEKCJA  NR 4  BRZEZINKA GODZINA  16.20
SEKCJA  NR 5  MORGI GODZINA  16.40
SEKCJA  NR 6  ŁAWKI GODZINA  17.00
SEKCJA  NR 7  IMIELIN GODZINA  17.20
SEKCJA  NR 9  NIWKA-BÓR GODZINA  17.40

 


Prośba węgierskich Hodowców o kontakt - zwrot gołębi


Drodzy koledzy w Polsce!
W miniony weekend zaginęło tysiące naszych gołębi. Wiele z nich zawędrowało w rejony południowej Polski, gdzie znalazły Waszą opiekę.
Prosimy, wyślij nr gołębia i swój kod pocztowy na maila lub sms ze swoim kodem pocztowym do firmy OVIGOR dariusz.burda@ovigor.pl tel. 501257120.
Możesz również przesłać gołębia do: firmy OVIGOR ul. Gawędy 70, 45-111 Opole
lub do kolegi:
Mrowca Zaskale ul. Św. Wojciecha 1, 34-424 Szaflary
My również prowadzimy już w Budapeszcie akcję zbiórki polskich gołębi przybłąkanych do Węgier. Postaramy się dostarczyć je jak najszybciej do firmy OVIGOR.

Dobry Lot


KOMUNIKAT !!!!

ZARZĄD ODDZIAŁU KATOWICE-1 ZAPRASZA HODOWCÓW DO UDZIAŁU W LOCIE GOŁĘBI ROCZNYCH Z MIEJSCOWOŚCI LEWIN BRZESKI.

Koszowanie gołębi w dniu 12.06.2015 tj. piątek o godz. 18.00 na punkcie wkładań w Piotrowicach. Koszt zgłoszonego gołębia 0,50 groszy od sztuki. Gołębie nie biorą udział w punktacji. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Prezesem Oddziału Mysłowice.

 


INFORMACJA DLA HODOWCÓW !!!

ZARZĄD ODDZIAŁU MYSŁOWICE PRZEPRASZA ZA POMYŁKĘ W PLANIE LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH NA ROK 2015.

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU i  REJONU: 

DESSAU 1, DESSAU 2, DESSAU 3 i DESSAU 4  MA  BYĆ – 15/8.

SULINGEN 1, SULINGEN 2 i SULINGEN 3  MA BYĆ – 12/7.


                               

                                ROZPOCZYNAMY  SEZON  LOTOWY  26.04.2015 ROKU


                                                    HASŁEM  “DOBRY  LOT”


                                         ŻYCZYMY  WSZYSTKIM HODOWCOM

                                                   ZNAKOMITYCH WYNIKÓW
 

                                                                                                       


Znalezione obrazy dla zapytania kartki wielkanocne

Świąt prawdziwie Wielkanocnych
z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym,
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją...
a przy stole niech zasiądą Rodzina i Przyjaciele,
których miłość, dobroć, radość
pozostaną z Państwem
na dni wiele i tygodni...  lata całe
  oraz wiele satysfakcji z hodowli gołębi
Życzy
Zarząd PZHGP Oddziału Mysłowice


ZAPROSZENIE

Zarząd  Oddziału PZHGP  Mysłowice

Serdecznie  zaprasza wszystkich  hodowców  wraz z   Rodzinami  na  uroczyste  rozpoczęcie sezonu  lotowego  2015 r.

Tradycyjnie  msza św. odbędzie się w parafii św. Jana Sarkandra  w Bańgowie dnia 18  kwietnia 2015 r.o godzinie  18.00

 KOMUNIKAT
w sprawie zasad oddawania spisów gołębi

LOTY  GOŁĘBI  STARYCH  2015


Zarząd Oddziału informuje niniejszym wszystkich hodowców o terminach i zasadach oddawania spisów na loty gołębi starych, i tak:

Przekazanie spisów do obliczeniowca nastąpi w dniu 23.03.2015 r.

Spisy oddajemy tylko  i  wyłącznie  jako   wydruk  z  zegara  (bez  przyporządkowanych  obrączek  kontrolnych),  a  posiadacze  zegarów  tradycyjnych  na  obowiązujących  drukach  spisów.
Należy  pamiętać o kolejności wpisywania tj. najpierw 50-tka do GMP w kolejności od najstarszych gołębi  do rocznych  seriami obrączek  od najniższej  do  najwyższej, potem pozostałe gołębie wg tych samych zasad.
Zasada  ta  nie  dotyczy posiadaczy zegarów  UNIKON, gdzie kolejność narzuca zegar ( posiadacze  UNIKON-ów  zaznaczają  50-tkę poprzez dopisanie przy gołębiu literki  "G").
Wszyscy muszą pamiętać (tak właściciele zegarów tradycyjnych jak i elektronicznych) o obowiązku podania  barwy oraz  płci  gołębi !!!

Za  kompletność  spisów  wg  powyższych  zasad  oraz  kontrolę  kart  tożsamości  odpowiadają  Zarządy poszczególnych  Sekcji.

Do dnia 07.04.2015  zostaną hodowcom dostarczone próbne wydruki spisów.

Hodowca dokonuje sprawdzenia spisu i nanosi w razie potrzeby stosowne poprawki.
Poprawki nanosimy na próbny wydruk !!!     i  podpisujemy.  Poprawki rozpatrujemy w ramach dostarczonego spisu z możliwością dopisania pojedynczych gołębi lub zastąpienia wykreślonych (niedopuszczalne jest dostarczenie w ramach poprawek zupełnie nowego spisu !!!). Dopisywanie większej ilości gołębi może sugerować chęć ominięcia kontroli kart tożsamości przez hodowcę.

Do  dnia 13.04.2015 r.  sprawdzone próbne wydruki zostaną przekazane do obliczeniowca.

Posiadacze zegarów elektronicznych wraz ze sprawdzonym próbnym wydrukiem

bezwzględnie dostarczają wydruk spisu z zegara już z przyporządkowanymi obrączkami kontrolnymi - spis  uporządkowania.

Należy pamiętać, że  wykreślenie  gołębia  z  próbnego  wydruku  musi  pociągać  za  sobą  jego  usunięcia  z  zegara  elektronicznego !!!

Hodowca który chce wycofać gołębie z 50-tki wymieniając je na inne z poza, nie wykonuje żadnych ruchów w zegarze, a tylko na próbnym wydruku wykreśla "G" gołębiom wycofanym i dopisuje "G" tym  które mają zająć ich miejsce. Hodowcy nowe gołębie dopisują na końcu spisu (posiadacze UNIKON-ów muszą wg próbnego wydruku wskazać miejsce w którym zgodnie z zegarem dopisany gołąb został przyporządkowany).

Z przyczyn losowych za zgodą Zarządu Oddziału możliwe są przesunięcia powyższych terminów (choroba, szpital, delegacja, wyjazd, itp.)

Dnia 20.04.2015  !!!!  wydrukowane zostaną spisy gołębi (3 kpl. -jeden do GMP, jeden do MO)  oraz wykonane listy startowo-zegarowe.
Trzeci komplet spisów wraz z całą dokumentacją (spisy hodowców i poprawki) zostanie przekazany do Oddziałowej Komisji Zegarowej i będzie stanowić wzornik wg którego rozpatrywane będą kwestie sporne pomiędzy hodowcą a obliczeniowcem.

Jakiekolwiek zmiany (wykreślenie gołębia, dopisanie gołębia, wymiana na innego) w zegarach elektronicznych po tym terminie będą traktowane jako próba manipulacji w zegarze

i  zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Oddziałową Komisję Dyscyplinarną.

Dnia 23.04.2015 r. spisy do GMP i MO zostaną przekazane do Zarządu Okręgu oraz rozprowadzone zostaną listy startowo-zegarowe.

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się bezpośrednio z obliczeniowcem.

Uwaga !!!

Wraz ze sprawdzonym spisem gołębi należy bezwzględnie oddać podpisany niniejszy komunikat.

Przyjąłem do wiadomości i przestrzegania.

Dnia____________________           podpis hodowcy ___________________________


Hodowca,  który  będzie  konstatował  do  zegara  tradycyjnego  zobowiązany  jest  zgłosić  ten  fakt  Zarządowi  Sekcji,  a  Zarząd  Sekcji  wraz  ze  spisami  dostarczy  listę  tych  hodowców - tylko  dla  hodowców  z  tej  listy  zostaną  wykonane  listy  startowo-zegarowe.

OGŁOSZENIE

W dniu 21.02.2015 r. tj sobota o godzinie 9.00 odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze - Wyborcze Oddziału w LARI w Mysłowicach przy ulicy Laryskiej.KOMUNIKAT 

Dnia  15 STYCZNIA 2015 roku 
tj. czwartek o godz. 17.00 w "LARI" w Mysłowicach - Larysz odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału PZHGP Mysłowice oraz Sekcji (Prezes i Skarbnik Sekcji nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 9).
WAŻNA INFORMACJA DLA HODOWCÓW !!!!

KOMUNIKAT NR 1/ 2015 ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP


W nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PZHGP w dniu 18.12.2014 r., a dotyczących działalności PZHGP w 2015 roku przekazujemy do realizacji podjęte na tym posiedzeniu uchwały:

  1. Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie lotowym 2015 i latach następnych obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu Hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu, zapięty na nodze gołębia.
  2. Dopuszcza się do stosowania w systemach ESK w sezonie lotowym 2015 wszystkie wersje programowe, które funkcjonowały w tych systemach w 2014 roku.
Orzesze, 05.01.2015r.

Choinka

Wszystkim Hodowcom gołębi pocztowych

Wszelkiej pomyślności we własnych rodzinach, domach i gołębnikach,

Mnóstwa prezentów pod zieloną choinką,

pyszności na wigilijnym stole,

wspaniałej rodzinnej atmosfery,

wypełnionej melodią staropolskich kolęd,

a także wystrzałowego, bąbelkowego Sylwestra

i spełnienia marzeń w Nowym Roku 2015

życzy

Zarząd PZHGP Oddział MysłowicePODZIĘKOWANIE !!

Zarząd PZHGP  Oddział  Mysłowice  serdecznie dziękuje kolegom  za przygotowanie i zgłoszenie swoich pupili do wystawy rejonowej  sezonu lotowego 2014, która  odbyła się w dniach 28 - 30.11.2014 r.  w Domu Parafialnym  przy Kościele Św. Jana Sarkandra w Siemianowicach Śl. - Bańgowie.

Siemianowice Śl. 1.11.2014

 

KO M U N I K A T

Zarząd Rejonu 6 Siemianowice Śl.informuje Zarządy przynależnych oddziałów, że wystawa rejonowa sezonu lotowego2014 odbędzie się w dn. 28, 29, 30.11.2014 w Domu Parafialnym przy Kościele Św. Jana Sarkandra w Siemianowicach Śl. – Bańgowie (tam gdzie co roku odbywa się rozpoczęcie sezonu lotowego).

Każdy Oddział jest zobligowany do wystawienia reprezentacji składającej się minimum z 50 gołębi.

Koszt wystawienia 1 gołębia to 7zł

Zgłoszenia gołębi danego hodowcy dokonuje Oddział macierzysty na obowiązującym druku zgłoszenia, potwierdzając zgodność danych zawartych w zgłoszeniu. Prosimy nie załączać list konkursowych ani kart wyników.

Zgłoszenia odbierane będą do dnia 24.11.14.

Karty ocen gołębi przygotowane przez obliczeniowców oddziały dostarczą wraz ze zgłoszeniem.

Gołębie przyjmowane będą na wystawę w dniu 28 listopada tj. piątek w godzinach:

17.00 - 17.30 Oddział Siemianowice

17.30 - 18.00 Oddział Katowice 1

18.00 - 18.30 Oddział Katowice 2

18.30 - 19.00 Oddział Mysłowice

Ocena gołębi nastąpi w dniu29.11.14 w godzinach porannych.

Zwiedzanie wystawy w dniu  29.11.14 od 12.00 do 20.00 i w dniu 30.11.14od 9.00 do 16.00.

Wydawanie gołębi nastąpi w dniu30.11.14 od godz:

16.15 - 16.40 Oddział Mysłowice

16.40 - 17.00 Oddziały Katowice 1 i2

17.00 Oddział Siemianowice

Bilety wstępu rozprowadzane będą w cenie 10 zł - kobiety i dzieci w wieku szkolnym wstęp wolny.

Bilety biorą udział w losowaniu gołębi czołowych hodowców rejonu, które będzie miało miejsce 30.11.14 o godz.16.00.

Rejonowe zebranie Zarządów Oddziałów odbędzie się  29.11.14 o godz.17.00

 

                                                                                              Za Zarząd:

                                                                            /Prezes Rejonu J.Synowiec/


ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału Mysłowice pragnie zaprosić hodowców na wręczenie pucharów sezonu 2014.

Uroczystość wręczenia odbędzie się 6 listopada w czwartek w restauracji "LARI" w Mysłowicach - Larysz o godzinie 17.00.

Koniecznie prosimy o przybycie wszystkich nagrodzonych hodowców.


NAGRODA GŁÓWNA

Z LOTU GOŁĘBI MŁODYCH -PYRZYCE 2014- "ŚLĄSKIE LOTY DALEKODYSTANSOWE"

ORGANIZOWANY  PRZEZ ZARZĄD  ODDZIAŁU  0106  RADZIONKÓW  PZHGP


ZAPROSZENIE   HODOWCÓW !!!!!

Zarząd  PZHGP Oddziału Mysłowice serdecznie zaprasza

do udziału w locie gołębi pocztowych

PYRZYCE -2014

Organizowany przez Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, który został zaplanowany na 21 września 2014 roku.

To już 11 – ta edycja organizowanych nieprzerwanie od dziesięciu lat Śląskich Lotów Dalekodystansowych.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy regulaminu dotyczącego lotu.

 1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód,Okręgu Częstochowa oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej w dniu 10 września 2014 roku.

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 4 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot, kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej 1:4 metodą Billenberga.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nie ograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.

7. Nagrody:

a) 20 najlepszych serii wg punktacji Billenberga –nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł pierwsza nagroda, 3najlepsze serie uhonorowane pucharami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta Radzionków dyplomy okolicznościowe obramowane dla każdego nagrodzonego 10 najlepszych serii nagrodzonych produktami ufundowanymi przez Firmę Taubenmedik

b) Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, które odbędzie się 8listopada. (w programie zabawa taneczna, poczęstunek) . Na spotkanie zostaną również zaproszone osoby zaangażowane w organizację lotu, oraz przedstawiciele oddziałów biorących udział w locie.

c) 3 najlepsze gołębie w locie – nagrody rzeczowe (puchary) sponsorowane przez Firmę Taubenmedik.

d) Po 10 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie, wysokość nagród w każdym okręgu proporcjonalna do ilości uczestników biorących udział w locie. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych.Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych serii.

Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810). Przewiduje się również krótkie spotkanie organizacyjne dotyczące lotu (termin w ostatnim tygodniu sierpnia – dokładny termin zostanie niebawem podany do wiadomości publicznej. Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 8 listopada2014 roku. Ciąg dalszy uroczystości zorganizowano w domu kultury Karolinka w Radzionkowie. Serdecznie zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków

 

 


W związku z przeniesieniem działalności do nowej siedziby jest zmiana adresu:

PZHGP OKRĘG KATOWICE
43-180 Orzesze
ul. Dworcowa 3


ROZPOCZYNAMY  SEZON  LOTOWY  01.05.2014 ROKU

ŻYCZYMY  HODOWCOM  BARDZO DOBRYCH WYNIKÓW
 
HASŁEM  DOBRY  LOT


wesolych_swiat_wielkanocnych_88
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:


Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"!

Zarząd PZHGP Oddziału MysłowiceZAPROSZENIE

Zarząd  Oddziału PZHGP  Mysłowice

Serdecznie  zaprasza wszystkich  hodowców  wraz z   Rodzinami  na  uroczyste  rozpoczęcie sezonu  lotowego  2014 r.

Tradycyjnie  msza św. odbędzie się w parafii św. Jana Sarkandra  w Bańgowie dnia 12  kwietnia 2014 r.o godzinie  18.00

 

Zarząd  Oddziału


Zarząd Oddziału Mysłowice PZHGP informuje,
że Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Oddziału 0137 Mysłowice
odbędzie się dnia 27-02-2014 roku   o godzinie 17:00 
w Restauracji "Lari"
Zarząd Oddziału prosi o przybycie wszystkich Delegatów oraz Zarządów Sekcji.

Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Cybinka
z dnia 28.06.2015


Najnowsze tematy na forum oddziału:


Najnowsze tematy na forum SuperGolab.pl:

zakladanie hodowli (kliknij)

Witam kolegow hodowcow jestem w trakcie zakladania...

przybłąkany (kliknij)

pl-04-11015-2009

Przyblakane golebie (kliknij)

JEST U MNIE PL-0125-14-703 SKRAJNIE WYCZERPANY -...

Jak przygotowac golebie na 760 km (kliknij)

witam pisze dopiero teraz bo wrocilem z nad...

Obowiązkowe numery tel. - sprawdzają się, czy nie?... (kliknij)

Zawsze jest jakis cel np. dac zarobic ludzią...


Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2015


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2015