Gołębie - HapLabs - preparaty dla gołębi

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


DESSAU START 6-00

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.05.2018

WSPOLNY START .rej.SIEMIANOWICE i rej.TYCHY

DOBRY LOT


TYPOWANIE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.05.2018

eria.eu

(więcej)

Typowanie na loty Dessau

 

Zegary Tauris

Pierwsze pięć gołębi   S   1

Drugie pięć gołębi     S

Kolejne 10 gołębi      M  (kolejność wkładania M obojętna)

 

Zegary Unikon, Bricon, MegaSystem

 

Pierwsze pięć gołębi   S   A

Drugie pięć gołębi     S

Kolejne 10 gołębi      M  (kolejność wkładania M obojętna)

 

 

Zegary Benzing  - typowanie wg kolejności wkładania

 

Pierwsze pięć wkładanych gołębi będzie miało   C

Drugie pięć wkładanych gołębi będzie miało     S

Kolejne 10 wkładanych gołebi będzie miało      M  (kolejność wkładania M obojętna)

 

Typowanie na loty Sulingen

 

Zegary Tauris

Pierwsze pięć gołębi   S   1

Drugie pięć gołębi     S

Kolejne pięć gołębi    M  (kolejność wkładania M obojętna)

 

Zegary Unikon, Bricon, MegaSystem

 

Pierwsze pięć gołębi   S   A

Drugie pięć gołębi     S

Kolejne pięć gołębi    M  (kolejność wkładania M obojętna)

 

 

Zegary Benzing  - typowanie wg kolejności wkładania

 

Pierwsze pięć wkładanych gołębi będzie miało   C

Drugie pięć wkładanych gołębi będzie miało     S

Kolejne pięć wkładanych gołebi będzie miało    M  (kolejność wkładania M obojętna)

 

 

Proszę o bezwzględne stosowanie sie do typowania


ARCHIWUM

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.05.2018

DOSTEPNE WYNIKI OD 2014 ROK


NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW ODDZIAŁU MYSŁOWICE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.04.2018

Uwaga!!

Nadzwyczajne walne zebranie delegatów odbędzie się 08.05.2018 (wtorek) o godzinie 18:00 w siedzibie sekcji Hołdunów ul.Ułańska.

1.      Przywitanie przybyłych delegatów,
2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta,
3.      Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
4.      Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
5.      Głosowanie jawne delegatów nad wnioskami typowania gołębi młodych 2018 oraz montażem kamer.
6.      Ogłoszenie wyników głosowannia.
7.      Zakończenie zebrania.

 

 


KOMUNIKAT SPISY

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.03.2018

KOMUNIKAT SPISY

w sprawie zgrywania spisów gołębi 2018

 

 

Informujemy, że od sezonu lotowego 2018 spisy gołębi będą zgrywane bezpośrednio z zegarów hodowców.

 

Termin zgrywania dla lotów gołębi starych ustala się na dzień 7.04.2018, a na loty gołębi młodych na dzień 15.08.2018.

 

Każda sekcja otrzyma stosowne urządzenie do zgrywania (to samo, co do zgrywania danych z lotu). Są dwa rodzaje urządzeń – jedno tylko do zegarów typu Tauris, a drugie do wszystkich pozostałych typów zegarów. Wszyscy hodowcy drukują spis uporządkowania (może być bez zakodowanych obrączek elektronicznych). Przy różnych typach zegarów należy zrobić wydruk z wszystkich zegarów jednego typu, następnie wyłączyć urządzenie, przepiąć do następnego typu zegarów zrobić wydruk i tak dalej.

 

Do obliczeniowca należy dostarczyć karty pamięci z urządzeń oraz wydrukowany spis od każdego hodowcy.

 

NALEŻY PAMIETAĆ, ŻE W WSZYSTKICH ZEGARACH OPRÓCZ UNIKON-ów DO GMP ZALICZONA ZOSTANIE PIERWSZA PIEĆDZISIĄTKA GOŁĘBI ZE SPISU, NATOMIAST WŁAŚCICIELE UNIKON-ów MUSZĄ NA WYDRUKACH PO ICH WYDRUKOWANIU ZAZNACZYĆ GOŁEBIE DO GMP.

 

Nie trzeba wpisywać kolorów gołębi !

 

W związku z tym, że spisy zgrywane będą prosto z zegarów, nie ma potrzeby przekazywania wydruków do sprawdzenia. Każdy hodowca sam odpowiada za swój spis.

 

Jeżeli na danej sekcji zdarzy się zegar z którego nie można zgrać danych - hodowca oddaje wydruk spisu z dopiskiem „NIE ZGRANE”

Posiadacze zegarów tradycyjnych oddają spis na tradycyjnym druku spisu.

 

W związku z tym, że spisy muszą być przekazane zgodnie z regulaminem do Okręgu do 20.04.2018, to jeszcze do 16.04.2018 można będzie telefonicznie zmienić gołębie z 50-tki, w razie gdyby np. gołębia porwał jastrząb lub gołąb zachorował. Nie usuwamy wtedy gołębia z zegara, tylko zamieniamy gołębie w 50-tce.

 

Jeżeli w tym roku nie będzie ze zgrywaniem problemów, to w roku przyszłym termin zgrywania będzie jeszcze późniejszy.    


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<