Autoreklama
Wyznaczanie współrzędnych geograficznych punktu, obliczanie odległości pomiędzy punktami (odległość lotu), rysowanie trasy pomiędzy punktami (trasa lotu)

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


ZAPRASZAMY HODOWCÓW ODDZIAŁU MYSŁOWICE DO UDZIAŁU W WYSTAWIE REJONOWEJ 2015 !!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.11.2015

KOMUNIKAT NA WYSTAWĘ REJONOWĄ

Zarząd Rejonu 6 Siemianowice Śl. informuje Zarządy przynależnych oddziałów, że wystawa rejonowa sezonu lotowego 2015 odbędzie się w dniach 4, 5 i 6.12.2015 w Domu Kultury „CHEMIK” w Siemianowicach Śl. – Bytkowie.


INFORMACJA DLA HODOWCÓW

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.11.2015

Katalog Mistrzostw Okręgu Katowice - 2015  i Mistrzostwo Regionu III 2015

już dostępny na stronie http://pzhgp-okreg-katowice.pl/

w dziale Wyniki umieszczony został nowy plik


INFORMACJA DLA HODOWCÓW !!!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.09.2015

                                                                  ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału Mysłowice pragnie zaprosić hodowców na wręczenie pucharów sezonu 2015.

Uroczystość wręczenia odbędzie się 22 PAŹDZIERNIKA w czwartek w restauracji "LARI" w Mysłowicach - Larysz o godzinie 16.00.

Koniecznie prosimy o przybycie wszystkich nagrodzonych hodowców.

                    Gratulujemy Mistrzom i Przodownikom.


ZAPRASZAMY HODOWCÓW !!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.09.2015

KOMITET  ORGANIZACYJNY  DODATKOWEGO  LOTU – SKWIERZYNA

ZAPRASZA  WSZYSTKICH  UCZESTNIKÓW   NA  UROCZYSTE

WRĘCZENIE  NADRÓD   DO   DOMU  PRZYJĘĆ  “DELTA”  W  MYSŁOWICACH  

ul. GEN.  ZIĘTKA  120,   WJAZD  OD  ul. MIELECKIEGO

DNIA 29.09.2015r.  tj.  WTOREK   O GODZ..16.00


DODATKOWY LOT GOŁĘBI MŁODYCH W 2015 ROKU - SKWIERZYNA !

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.09.2015

DODATKOWY  LOT  Z  MIEJSCOWOŚCI   SKWIERZYNA  360 KM., ODBYŁ  SIĘ   DNIA  19.09.2015r. (SOBOTA).

W locie obowiązuje seria 5/3 wyliczana według bazy konkursowej 1:4

Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosił 2.50zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

Puchary dla zwycięzców pierwszych 3 serii oraz 3 pierwszych gołębi z lotów  SKWIERZYNA ufundował  POSEŁ  NA  SEJM   Grzegorz  Tobiszowski.

O  ILOŚCI  I  WYSOKOŚCI  NAGRÓD   PIENIĘŻNYCH  ZDECYDUJE   KOMITET ORGANIZACYJNY  LOTU.

LISTA  KONKURSOWA  Z  DODATKOWEGO LOTU ODDZIAŁU MYSŁOWICE – SKWIERZYNA

SERIE  Z  DODATKOWEGO  LOTU – SKWIERZYNA

WSPÓLNA  LISTA  KONKURSOWA  Z  DODATKOWEGO  LOTU –  SKWIERZYNA


DODATKOWY LOT DALEKODYSTANSOWY GOŁĘBI POCZTOWYCH - PYRZYCE 2015 !

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.09.2015

Lot Pyrzyce odbył się w sobotę tj. 19.09.2015r.           

                                            PYRZYCE - 2015

NAGRODAMI  SĄ:

  • Puchar dla zwycięzcy pierwszej serii  lotów  Pyrzyce 2015 ufundował Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej  Duda.
  • Druga seria zostanie nagrodzona pucharem Posła RP  Wojciecha Szaramy.
  • Trzy pierwsze gołębie nagrodzone pucharami  Burmistrza miasta Radzionków  dr  Gabriela Tobora.
  • 30 najlepszych serii wg punktacji Billenberga – nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł.
  • 10 najlepszych serii– suplementy sponsorowane przez Firmę Taubenmedik.

LISTA  KONKURSOWA  Z  DODATKOWEGO  LOTU ODDZIAŁU  MYSŁOWICE – PYRZYCE 2015


INFORMACJA DLA HODOWCÓW

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.08.2015

Założenia do programu liczącego mistrzostwo rejonu z list Oddziałowych dla Oddziałów

Siemianowice Śl.     -     Katowice-1      -      Katowice-2      -      Mysłowice


ZAPRASZAMY HODOWCÓW ODDZIAŁU MYSŁOWICE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.07.2015

Zaproszenie do udziału w locie gołębi pocztowych

PYRZYCE - 2015

Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkich hodowców gołębi pocztowych Waszego Oddziału do uczestnictwa w tegorocznym śląskim locie gołębi pocztowych z miejscowości Pyrzyce,który został zaplanowany na 20 września 2015 roku.To już 12 – ta edycja organizowania przez Oddział Radzionków lotów dalekodystansowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy regulaminu dotyczącego lotu.

 1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu   Śląsk-Wschód , Okręgu Częstochowa oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej po ustaleniu ilości gołębi .

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 5 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot , kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej 1:4 metodą Billenberga.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.

7. Nagrody:

a) 30 najlepszych serii wg punktacji Billenberga – nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł. Staraniem organizatorów jest , aby lot został objęty patronatem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i ufundowany przez niego puchar dla zwycięzcy pierwszej serii. Druga seria zostanie nagrodzona pucharem Posła RP Pana Wojciecha Szaramy. trzy pierwsze gołębie nagrodzone pucharami  Burmistrza miasta Radzionków Dr. Gabriela Tobora.

b) Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, które odbędzie się 7 listopada w restauracji "u LETOCHY" (w programie zabawa taneczna, poczęstunek) .

c) 10 najlepszych serii– suplementy sponsorowane przez Firmę Taubenmedik.

d) Po 10 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie, wysokość nagród w każdym okręgu proporcjonalna do ilości uczestników biorących udział w locie. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych. Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych serii.

Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810). Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 7 listopada 2015 roku. Zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków

 

 


HODOWCO, PAMIĘTAJ O SPISACH GOŁĘBI MŁODYCH DO DNIA 12.07.2015r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.07.2015

KOMUNIKAT
w sprawie zasad oddawania spisów gołębi

LOTY  GOŁĘBI  MŁODYCH  2015


Zarząd Oddziału informuje niniejszym wszystkich hodowców o terminach i zasadach oddawania spisów na loty gołębi młodych, i tak:

Przekazanie spisów do obliczeniowca nastąpi w dniu 13.07.2015 r.

Spisy oddajemy na obowiązujących drukach, tak  posiadacze  zegarów  tradycyjnych jak i elektronicznych ( ponieważ w zegarach elektronicznych są jeszcze loty starych). Posiadacze zegarów pamiętają o kolejności wpisywania gołębi tj. najpierw 40-tka do MPA w kolejności od najniższej  do najwyższej obrączki, potem pozostałe gołębie wg tych samych zasad. Posiadacze zegarów elektronicznych UNIKON, gdzie kolejność gołębi narzuca zegar wpisują spis od najmniejszej obrączki do największej zaznaczaja 40-tkę poprzez dopisanie przy gołębiu literki “A”.
Wszyscy muszą pamiętać (tak właściciele zegarów tradycyjnych jak i elektronicznych) o obowiązku podania  barwy gołębia !!!

Uwaga ! Hodowcy którzy konstatują lub chcą na loty gołębi młodych konstatować do zegara tradycyjego ( na gumki) na dostarczonym spisie dopisują zegar tradycyjny”. Tylko tym hodowcą zostaną wykonane listy startowo-zegarowe. Posiadacze zegarów elektronicznych dopisują na spisie typ (markę) zegara.


Za  kompletność  spisów  wg  powyższych  zasad  oraz  kontrolę  kart  tożsamości  odpowiadają  Zarządy poszczególnych  Sekcji.

Do dnia 24.07.2015  zostaną hodowcom dostarczone próbne wydruki spisów.
Hodowca dokonuje sprawdzenia spisu i nanosi w razie potrzeby stosowne poprawki.
Poprawki nanosimy na próbny wydruk  i  podpisujemy.  Poprawki rozpatrujemy w ramach dostarczonego spisu z możliwością dopisania pojedynczych gołębi lub zastąpienia wykreślonych (niedopuszczalne jest dostarczenie w ramach poprawek zupełnie nowego spisu !!!). Dopisywanie większej ilości gołębi może sugerować chęć ominięcia kontroli kart tożsamości przez hodowcę.

Do  dnia 30.07.2015 r.  sprawdzone próbne wydruki zostaną przekazane do obliczeniowca.

Posiadacze zegarów elektronicznych wraz ze sprawdzonym próbnym wydrukiem

bezwzględnie dostarczają wydruk spisu z zegara już z przyporządkowanymi obrączkami kontrolnymi, a gołębie w zegarze muszą być ułożone w tej samej kolejności, co na oddanym spisie tradycyjnym.

 

Należy pamiętać, że  gołębie w zegarze muszą być wprowadzone w takiej kolejności jak na oddanym spisie papierowym !!! 


Hodowca który chce wycofać gołębie z 40-tki wymieniając je na inne z poza, nie wykonuje żadnych ruchów w zegarze, a tylko na próbnym wydruku wykreśla "A" gołębiom wycofanym z 40-tki i dopisuje "A" tym gołębiom które mają zająć ich miejsce. Hodowcy nowe gołębie dopisują na końcu spisu (posiadacze UNIKON-ów muszą wg próbnego wydruku wskazać miejsce w którym zgodnie z zegarem dopisany gołąb został przyporządkowany).

Z przyczyn losowych za zgodą Zarządu Oddziału możliwe są przesunięcia powyższych terminów (choroba, szpital, delegacja, wyjazd, itp.)

Dnia 10.08.2015  !!!!  wydrukowane zostaną spisy gołębi (3 kpl. -jeden do MPA, jeden do MO)  oraz wykonane listy startowo-zegarowe.
Trzeci komplet spisów wraz z całą dokumentacją (spisy hodowców i poprawki) zostanie przekazany do Oddziałowej Komisji Zegarowej i będzie stanowić wzornik wg którego rozpatrywane będą kwestie sporne pomiędzy hodowcą a obliczeniowcem.

Jakiekolwiek zmiany (wykreślenie gołębia, dopisanie gołębia, wymiana na innego) w zegarach elektronicznych po tym terminie będą traktowane jako próba manipulacji w zegarze


i  zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Oddziałową Komisję Dyscyplinarną.

Dnia 13.08.2015 r. spisy do MPA i MO zostaną przekazane do Zarządu Okręgu oraz rozprowadzone zostaną listy startowo-zegarowe.


Uwaga !!!

Wraz ze sprawdzonym spisem gołębi należy bezwzględnie oddać podpisany niniejszy komunikat.

 

Przyjąłem do wiadomości i przestrzegania:

Dnia____________________           podpis hodowcy ___________________________

 


Prośba węgierskich Hodowców o kontakt - zwrot gołębi

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.06.2015


Drodzy koledzy w Polsce!
W miniony weekend zaginęło tysiące naszych gołębi. Wiele z nich zawędrowało w rejony południowej Polski, gdzie znalazły Waszą opiekę.
Prosimy, wyślij nr gołębia i swój kod pocztowy na maila lub sms ze swoim kodem pocztowym do firmy OVIGOR dariusz.burda@ovigor.pl tel. 501257120.
Możesz również przesłać gołębia do: firmy OVIGOR ul. Gawędy 70, 45-111 Opole
lub do kolegi:
Mrowca Zaskale ul. Św. Wojciecha 1, 34-424 Szaflary
My również prowadzimy już w Budapeszcie akcję zbiórki polskich gołębi przybłąkanych do Węgier. Postaramy się dostarczyć je jak najszybciej do firmy OVIGOR.

Dobry Lot


INFORMACJA DLA HODOWCÓW !!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.05.2015

ZARZĄD ODDZIAŁU MYSŁOWICE PRZEPRASZA ZA POMYŁKĘ W PLANIE LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH NA ROK 2015.

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU i  REJONU: 

DESSAU 1, DESSAU 2, DESSAU 3 i DESSAU 4  MA  BYĆ – 15/8.

SULINGEN 1, SULINGEN 2 i SULINGEN 3  MA BYĆ – 12/7.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.04.2015

                               

                                ROZPOCZYNAMY  SEZON  LOTOWY  26.04.2015 ROKU


                                                    HASŁEM  “DOBRY  LOT”


                                         ŻYCZYMY  WSZYSTKIM HODOWCOM

                                                   ZNAKOMITYCH WYNIKÓW
 

                                                                                                       


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.03.2015

Znalezione obrazy dla zapytania kartki wielkanocne

Świąt prawdziwie Wielkanocnych
z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym,
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją...
a przy stole niech zasiądą Rodzina i Przyjaciele,
których miłość, dobroć, radość
pozostaną z Państwem
na dni wiele i tygodni...  lata całe
  oraz wiele satysfakcji z hodowli gołębi
Życzy
Zarząd PZHGP Oddziału Mysłowice


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.03.2015

ZAPROSZENIE

Zarząd  Oddziału PZHGP  Mysłowice

Serdecznie  zaprasza wszystkich  hodowców  wraz z   Rodzinami  na  uroczyste  rozpoczęcie sezonu  lotowego  2015 r.

Tradycyjnie  msza św. odbędzie się w parafii św. Jana Sarkandra  w Bańgowie dnia 18  kwietnia 2015 r.o godzinie  18.00

 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.02.2015


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.01.2015

OGŁOSZENIE

W dniu 21.02.2015 r. tj sobota o godzinie 9.00 odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze - Wyborcze Oddziału w LARI w Mysłowicach przy ulicy Laryskiej.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.01.2015


KOMUNIKAT 

Dnia  15 STYCZNIA 2015 roku 
tj. czwartek o godz. 17.00 w "LARI" w Mysłowicach - Larysz odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału PZHGP Mysłowice oraz Sekcji (Prezes i Skarbnik Sekcji nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 9).
Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.01.2015

WAŻNA INFORMACJA DLA HODOWCÓW !!!!

KOMUNIKAT NR 1/ 2015 ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP


W nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PZHGP w dniu 18.12.2014 r., a dotyczących działalności PZHGP w 2015 roku przekazujemy do realizacji podjęte na tym posiedzeniu uchwały:

  1. Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie lotowym 2015 i latach następnych obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu Hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu, zapięty na nodze gołębia.
  2. Dopuszcza się do stosowania w systemach ESK w sezonie lotowym 2015 wszystkie wersje programowe, które funkcjonowały w tych systemach w 2014 roku.
Orzesze, 05.01.2015r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.12.2014

Choinka

Wszystkim Hodowcom gołębi pocztowych

Wszelkiej pomyślności we własnych rodzinach, domach i gołębnikach,

Mnóstwa prezentów pod zieloną choinką,

pyszności na wigilijnym stole,

wspaniałej rodzinnej atmosfery,

wypełnionej melodią staropolskich kolęd,

a także wystrzałowego, bąbelkowego Sylwestra

i spełnienia marzeń w Nowym Roku 2015

życzy

Zarząd PZHGP Oddział MysłowiceData dodania (ostatniej modyfikacji): 12.12.2014

PODZIĘKOWANIE !!

Zarząd PZHGP  Oddział  Mysłowice  serdecznie dziękuje kolegom  za przygotowanie i zgłoszenie swoich pupili do wystawy rejonowej  sezonu lotowego 2014, która  odbyła się w dniach 28 - 30.11.2014 r.  w Domu Parafialnym  przy Kościele Św. Jana Sarkandra w Siemianowicach Śl. - Bańgowie.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.11.2014

Siemianowice Śl. 1.11.2014

 

KO M U N I K A T

Zarząd Rejonu 6 Siemianowice Śl.informuje Zarządy przynależnych oddziałów, że wystawa rejonowa sezonu lotowego2014 odbędzie się w dn. 28, 29, 30.11.2014 w Domu Parafialnym przy Kościele Św. Jana Sarkandra w Siemianowicach Śl. – Bańgowie (tam gdzie co roku odbywa się rozpoczęcie sezonu lotowego).

Każdy Oddział jest zobligowany do wystawienia reprezentacji składającej się minimum z 50 gołębi.

Koszt wystawienia 1 gołębia to 7zł

Zgłoszenia gołębi danego hodowcy dokonuje Oddział macierzysty na obowiązującym druku zgłoszenia, potwierdzając zgodność danych zawartych w zgłoszeniu. Prosimy nie załączać list konkursowych ani kart wyników.

Zgłoszenia odbierane będą do dnia 24.11.14.

Karty ocen gołębi przygotowane przez obliczeniowców oddziały dostarczą wraz ze zgłoszeniem.

Gołębie przyjmowane będą na wystawę w dniu 28 listopada tj. piątek w godzinach:

17.00 - 17.30 Oddział Siemianowice

17.30 - 18.00 Oddział Katowice 1

18.00 - 18.30 Oddział Katowice 2

18.30 - 19.00 Oddział Mysłowice

Ocena gołębi nastąpi w dniu29.11.14 w godzinach porannych.

Zwiedzanie wystawy w dniu  29.11.14 od 12.00 do 20.00 i w dniu 30.11.14od 9.00 do 16.00.

Wydawanie gołębi nastąpi w dniu30.11.14 od godz:

16.15 - 16.40 Oddział Mysłowice

16.40 - 17.00 Oddziały Katowice 1 i2

17.00 Oddział Siemianowice

Bilety wstępu rozprowadzane będą w cenie 10 zł - kobiety i dzieci w wieku szkolnym wstęp wolny.

Bilety biorą udział w losowaniu gołębi czołowych hodowców rejonu, które będzie miało miejsce 30.11.14 o godz.16.00.

Rejonowe zebranie Zarządów Oddziałów odbędzie się  29.11.14 o godz.17.00

 

                                                                                              Za Zarząd:

                                                                            /Prezes Rejonu J.Synowiec/


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.10.2014

ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału Mysłowice pragnie zaprosić hodowców na wręczenie pucharów sezonu 2014.

Uroczystość wręczenia odbędzie się 6 listopada w czwartek w restauracji "LARI" w Mysłowicach - Larysz o godzinie 17.00.

Koniecznie prosimy o przybycie wszystkich nagrodzonych hodowców.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.08.2014

NAGRODA GŁÓWNA

Z LOTU GOŁĘBI MŁODYCH -PYRZYCE 2014- "ŚLĄSKIE LOTY DALEKODYSTANSOWE"

ORGANIZOWANY  PRZEZ ZARZĄD  ODDZIAŁU  0106  RADZIONKÓW  PZHGP


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 29.07.2014

ZAPROSZENIE   HODOWCÓW !!!!!

Zarząd  PZHGP Oddziału Mysłowice serdecznie zaprasza

do udziału w locie gołębi pocztowych

PYRZYCE -2014

Organizowany przez Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, który został zaplanowany na 21 września 2014 roku.

To już 11 – ta edycja organizowanych nieprzerwanie od dziesięciu lat Śląskich Lotów Dalekodystansowych.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy regulaminu dotyczącego lotu.

 1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód,Okręgu Częstochowa oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej w dniu 10 września 2014 roku.

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 4 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot, kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej 1:4 metodą Billenberga.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nie ograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.

7. Nagrody:

a) 20 najlepszych serii wg punktacji Billenberga –nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł pierwsza nagroda, 3najlepsze serie uhonorowane pucharami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta Radzionków dyplomy okolicznościowe obramowane dla każdego nagrodzonego 10 najlepszych serii nagrodzonych produktami ufundowanymi przez Firmę Taubenmedik

b) Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, które odbędzie się 8listopada. (w programie zabawa taneczna, poczęstunek) . Na spotkanie zostaną również zaproszone osoby zaangażowane w organizację lotu, oraz przedstawiciele oddziałów biorących udział w locie.

c) 3 najlepsze gołębie w locie – nagrody rzeczowe (puchary) sponsorowane przez Firmę Taubenmedik.

d) Po 10 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie, wysokość nagród w każdym okręgu proporcjonalna do ilości uczestników biorących udział w locie. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych.Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych serii.

Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810). Przewiduje się również krótkie spotkanie organizacyjne dotyczące lotu (termin w ostatnim tygodniu sierpnia – dokładny termin zostanie niebawem podany do wiadomości publicznej. Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 8 listopada2014 roku. Ciąg dalszy uroczystości zorganizowano w domu kultury Karolinka w Radzionkowie. Serdecznie zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków

 

 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.07.2014

W związku z przeniesieniem działalności do nowej siedziby jest zmiana adresu:

PZHGP OKRĘG KATOWICE
43-180 Orzesze
ul. Dworcowa 3


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.04.2014

ROZPOCZYNAMY  SEZON  LOTOWY  01.05.2014 ROKU

ŻYCZYMY  HODOWCOM  BARDZO DOBRYCH WYNIKÓW
 
HASŁEM  DOBRY  LOT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.04.2014


wesolych_swiat_wielkanocnych_88
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:


Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"!

Zarząd PZHGP Oddziału MysłowiceData dodania (ostatniej modyfikacji): 13.03.2014

ZAPROSZENIE

Zarząd  Oddziału PZHGP  Mysłowice

Serdecznie  zaprasza wszystkich  hodowców  wraz z   Rodzinami  na  uroczyste  rozpoczęcie sezonu  lotowego  2014 r.

Tradycyjnie  msza św. odbędzie się w parafii św. Jana Sarkandra  w Bańgowie dnia 12  kwietnia 2014 r.o godzinie  18.00

 

Zarząd  Oddziału


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.01.2014

Zarząd Oddziału Mysłowice PZHGP informuje,
że Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Oddziału 0137 Mysłowice
odbędzie się dnia 27-02-2014 roku   o godzinie 17:00 
w Restauracji "Lari"
Zarząd Oddziału prosi o przybycie wszystkich Delegatów oraz Zarządów Sekcji.

Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Środa Wielkopolska
z dnia 13.09.2015


Najnowsze tematy na forum oddziału:


Najnowsze tematy na forum SuperGolab.pl:

Sprzedam calom hodowle z kapletna dokumentacja !!!... (kliknij)

Nazywam sie Wladyslaw Szymanski lotuje golebie w...

Kabinka do transportu gołębi. (kliknij)

Witam. Sprzedam kabinkę z przyczepką firmy...

Wyniki w kategoriach goł. dorosłych - sezon 2015 (kliknij)

Zapraszam do podawania wyników (nawet jeśli są...


Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2015


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2015