Reklama
Dyplomy, medale okolicznościowe, puchary, trofea sportowe, statuetki - Mediaform
Poradnik Hodowcy - prenumerata 2017

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


INFORMACJA DLA HODOWCÓW - LOT PYRZYCE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.09.2016

Gołębie Śląskich lotów Dalekodystansowych 2016 zostały wypuszczone w miejscowości Pyrzyce o godz 7.45


INFORMACJA DLA HODOWCÓW - LOT SKWIERZYNA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.09.2016

Gołębie zostały wypuszczone o godz. 07.15


LOT nr 6 - SKWIERZYNA - GOŁĘBIE MŁODE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.09.2016

ZARZĄD  ODDZIAŁU  MYSŁOWICE,  ZWRACA  SIĘ  Z  PROŚBĄ  O  DOPILNOWANIE  PRZEZ  KOMISJE  WKŁADAŃ  GOŁĘBI  na poszczególnych sekcjach, koszowania do klatek po 21 gołębi.

              DOBRY  LOT !!!

ODJAZD  KABINY  DNIA  17.09.2016 – SOBOTA 

NIWKA – BÓR GODZ. 14.50
IMIELIN GODZ. 15.10
HOŁDUNÓW GODZ. 15.30
MORGI  
BRZEZINKA GODZ. 15.50
SŁUPNA GODZ. 16.10

ZAPRASZAMY HODOWCÓW ODDZIAŁU MYSŁOWICE !!!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.09.2016

Zaproszenie do udziału w locie gołębi pocztowych

                         PYRZYCE - 2016

Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkich hodowców gołębi pocztowych Waszego Oddziału do uczestnictwa w tegorocznym śląskim locie gołębi pocztowych z miejscowości Pyrzyce,który został zaplanowany na 25 września 2016 roku.To już 13 – ta edycja organizowania przez Oddział Radzionków lotów dalekodystansowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy regulaminu dotyczącego lotu.

 1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód , Okręgu Częstochowa oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej po ustaleniu ilości gołębi .

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 5 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot , kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej1:4 metodą Billenberga.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.

7. Nagrody:

a)10 Nagród indywidualnych - w tym pierwsze trzy gołębie Puchary Burmistrza Miasta Radzionków Dr. Gabriela Tobora miejsca 4-10 dyplomy obramowane

b) 30 najlepszych serii wg punktacji Billenberga – nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł, Trzy pierwsze serie nagrodzone pucharami ufundowanymi przez firmę Vikosport.

b) Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, które odbędzie się 12 listopada w C.K Karolinka w Radzionkowie (w programie zabawa taneczna, poczęstunek) .

c) 10 najlepszych serii– suplementy sponsorowane przez Firmę Taubenmedik.

d) Po 10 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie, wysokość nagród w każdym okręgu proporcjonalna do ilości uczestników biorących udział w locie. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych. Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych serii.

Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810) zgłoszenia dokonywać w dniu 12.09 w godzinach popołudniowych. Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 12 listopada 2016 roku. Zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków

Decyzją Organizatorów 50 gr. od każdego gołębia który będzie brał uddział w locie zostanie przekazane na ratowanie życia koledze z oddziału Orzesze Michała Moronia.

Pozdrawiam współorganizator lotu Jarosław Kuś


INFORMACJA DLA HODOWCÓW - LOT NOWA SÓL

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.09.2016

Gołębie zostały wypuszczone o godz. 07.00


LOT nr 5 - NOWA SÓL - GOŁĘBIE MŁODE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.09.2016

                DOBRY  LOT !!!

Koszowanie do klatek po 22  gołębi.

ODJAZD  KABINY  DNIA  10.09.2016 – SOBOTA

SŁUPNA GODZ. 16.30
BRZEZINKA GODZ. 16.50
MORGI  
HOŁDUNÓW GODZ. 17.10
IMIELIN GODZ. 17.30
NIWKA – BÓR GODZ. 17.50

INFORMACJA DLA HODOWCÓW - LOT LESZNO

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.09.2016

Gołębie zostały wypuszczone o godz. 06.40


Powyżej wyświetlono wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> pokaż wszystkie wpisy <<