PZHGP

Polski Związek Hodowców Gołębi PocztowychOddział 0137 Mysłowice

0137.oddzial.com
myslowice.oddzial.com

Liczba wyświetleń: 264359

Reklama

Sklep z produktami dla gobi - Mojgolab.pl
SuperGolab.pl - najbliższe aukcje:
Termin Hodowca

Administrator strony:
Grażyna Pacuk
tel. 601093382
e-mail: gpwes@interia.pl

Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 150zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę

Autoreklama
Druki i formularze PZHGP - do edycji lub druku i ręcznego wypisania

Reklama

Robert Zgud - hodowca gobi pocztowych, PZHGP Oddzia 0206 Gogw

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


KOMUNIKAT DLA HODOWCY - WAŻNE !!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.03.2017

                                            KOMUNIKAT                                                                         

                     w sprawie zasad oddawania spisów gołębi.                                           

                                 Loty gołębi starych 2017                                                                 

 

Zarząd Oddziału informuje niniejszym wszystkich hodowców o terminach i zasadach oddawania spisów na loty gołębi starych, i tak:

Przekazanie spisów do obliczeniowca nastąpi w dniu 24.03.2017.

Spisy oddajemy na obowiązujących drukach, a posiadacze zegarów elektronicznych tylko i wyłącznie wydruk z zegara (bez przyporządkowanych obrączek kontrolnych).

Posiadacze zegarów tradycyjnych pamiętają o kolejności wpisywania tj. najpierw 50-tka do GMP w kolejności od najstarszych gołębi do rocznych seriami obrączek od najniższej do najwyższej, potem pozostałe gołębie wg tych samych zasad.

Posiadacze zegarów elektronicznych wg tych samych zasad z wyjątkiem UNIKON-ów gdzie kolejność narzuca zegar (posiadacze UNIKON-ów zaznaczają 50-tkę poprzez dopisanie przy gołębiu literki „G”).

Wszyscy muszą pamiętać (tak właściciele zegarów tradycyjnych jak i elektronicznych) o obowiązku podania płci gołębi oraz barwy !

Za kompletność spisów wg powyższych zasad oraz kontrolę kart tożsamości odpowiadają Zarządy poszczególnych Sekcji.

Do dnia 07.04.2017 zostaną hodowcom dostarczone próbne wydruki spisów.

Hodowca dokonuje sprawdzenia spisu i nanosi w razie potrzeby stosowne poprawki. Poprawki nanosimy na próbny wydruk !!! i podpisujemy. Poprawki rozpatrujemy w ramach dostarczonego spisu z możliwością dopisania pojedynczych gołębi lub zastąpienia wykreślonych (niedopuszczalne jest dostarczenie w ramach poprawek zupełnie nowego spisu)!. Dopisywanie większej ilości gołębi może sugerować chęć ominięcia kontroli kart tożsamości przez hodowcę.

Do dnia 14.04.2017 sprawdzone próbne wydruki zostaną przekazane do obliczeniowca.

Posiadacze zegarów elektronicznych wraz ze sprawdzonym próbnym wydrukiem

bezwzględnie dostarczają wydruk spisu z zegara już z przyporządkowanymi obrączkami kontrolnymi – spis uporządkowania.

Należy pamiętać, że wykreślenie gołębia z próbnego wydruku musi pociągać za sobą jego usunięcie z zegara elektronicznego !!!.

Hodowca który chce wycofać gołębie z 50-tki wymieniając je na inne z poza nie wykonuje żadnych ruchów w zegarze, a tylko na próbnym wydruku wykreśla „G” gołębiom wycofanym i dopisuje „G” tym które mają zająć ich miejsce. Hodowcy nowe gołębie dopisują na końcu spisu (posiadacze UNIKON-ów muszą wg próbnego wydruku wskazać miejsce w którym zgodnie z zegarem dopisany gołąb został przyporządkowany).

Z przyczyn losowych za zgodą Zarządu Oddziału możliwe są przesunięcia powyższych terminów (choroba, szpital, delegacja, wyjazd itp.)

Dnia 21.04.2017 !!! wydrukowane zostaną spisy gołębi (3 kpl. - jeden do GMP jeden do MO) oraz wykonane listy startowo-zegarowe.

Trzeci komplet spisów wraz z całą dokumentacją (spisy hodowców i poprawki) zostanie przekazany do Oddziałowej Komisji Zegarowej i będzie stanowić wzornik wg którego rozpatrywane będą kwestie sporne pomiędzy hodowcą a obliczeniowcem.

Jakiekolwiek zmiany (wykreślenie gołębia, dopisanie gołębia, wymiana na innego) w zegarach elektronicznych po tym terminie będą traktowane jako próba manipulacji w zegarze

i zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Oddziałową Komisję Dyscyplinarną.

Dnia 24.04.2017 spisy do GMP i MO zostaną przekazane do Zarządu Okręgu oraz rozprowadzone zostaną listy startowo-zegarowe.

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się bezpośrednio z obliczeniowcem.

Uwaga !!!

Wraz ze sprawdzonym spisem gołębi należy bezwzględnie oddać podpisany niniejszy komunikat.

Przyjąłem do wiadomości i przestrzegania:

Dnia ________________  podpis hodowcy _____________________________


KOMUNIKAT !!!!!!!!!!!!!!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.02.2017

               Zarząd PZHGP Oddziału Mysłowice  informuje, że 

w dniu 23.02.2017r. tj CZWARTEK o godzinie 17.00 odbędzie się Zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału wraz z Zarządami Sekcji i z Delegatami –  w LARI w Mysłowicach przy ulicy Laryskiej.

 


ZEBRANIE KOMISJI REWIZYJNEJ I ZARZĄDU WRAZ Z ZARZĄDAMI SEKCJI !!!!!!!!!!!!!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.02.2017

Dnia  14  LUTEGO 2017 roku  tj. WTOREK o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ,

a  o  godz. 18.00 odbędzie się  zebranie Zarządu Oddziału  wraz z  Zarządami Sekcji     ( nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9)

w świetlicy Sekcji nr 4 – BRZEZINKA. 

                                      OBECNOŚĆ  OBOWIĄZKOWA !!!!!


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.01.2017

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy                     

porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.
(…)

Aby się wszystko uprościło -
było zwyczajne - proste sobie –
(…)

a Matka Boska - cichych, ufnych -
na zawsze wzięła w swoje ręce.

ks. Jan Twardowski „Wiersz staroświecki”

Święta Bożego Narodzenia niosą z sobą chwile pełne radości i miłości, atmosferę wytchnienia i bliskości, zaś Nowy Rok 2017 daje nadzieję na spełnienie marzeń. Z tej okazji prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów i satysfakcji w życiu zawodowym i rodzinnym.
 


ZAPRASZAMY HODOWCÓW ODDZIAŁU MYSŁOWICE !!!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.10.2016

Zarząd Rejonu 6 Siemianowice Śl. informuje Zarządy przynależnych oddziałów, że wystawa rejonowa sezonu lotowego 2016 odbędzie się w dniach 2, 3 i 4.12.2016 w Domu Kultury „CHEMIK” w Siemianowicach Śl. – Bytkowie.

KOMUNIKAT

ZGŁOSZENIE


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<